Кількість померлих за причинами смерті у січні–квітні 2021 року1

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

5888

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

45

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

28

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

15

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

568

з них злоякісні

C00–C97

564

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

14

з них цукровий діабет

E10–E14

14

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

19

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

3864

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

2528

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

10

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

991

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

236

з них грип і пневмонія

J10–J18

164

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

234

з них алкогольна хвороба печінки

K70

37

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

7

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

19

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

4

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

6

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

294

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

193

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

10

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

6

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

17

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

12

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

29

навмисне самоушкодження

X60–X84

34

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

12

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

380

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

369

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

11

   ___________________

     1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.