Кількість померлих за причинами смерті у січні–лютому 2021 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

2781

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

23

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

15

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

7

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

285

з них злоякісні

C00–C97

283

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

4

з них цукровий діабет

E10–E14

4

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

7

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1866

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1206

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

4

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

504

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

113

з них грип і пневмонія

J10–J18

77

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

125

з них алкогольна хвороба печінки

K70

21

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

3

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

1

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

14

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

1

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

3

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

109

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

95

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

6

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

1

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

7

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

7

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

16

навмисне самоушкодження

X60–X84

16

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

3

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

132

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

125

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

7

   ___________________

     1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.