Кількість померлих за причинами смерті у січні 2022 року1

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

1357

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

11

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

9

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

2

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

120

з них злоякісні

C00–C97

119

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

2

з них цукровий діабет

E10–E14

2

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

5

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

907

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

620

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

1

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

224

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

53

з них грип і пневмонія

J10–J18

46

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

38

з них алкогольна хвороба печінки

K70

6

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

1

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

2

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

3

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

81

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

49

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

3

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

9

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

6

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

5

навмисне самоушкодження

X60–X84

7

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

85

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

84

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1

  

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.