≤ндекси споживчих ц≥н на товари та послуги у 2023 роц≥ 1

(до грудн€ попереднього року)

(в≥дсотк≥в)

 

—≥чень

Ћютий

Ѕерезень

 в≥тень

“равень

„ервень

Ћипень

—ерпень

¬ересень

∆овтень

Ћистопад

√рудень

≤ндекс споживчих ц≥н

100,8

101,5

103,0

103,3

               

ѕродукти харчуванн€ та безалкогольн≥ напоњ

101,4

102,9

105,1

105,7

               

ѕродукти харчуванн€

Е

 Е

Е

Е

               

’л≥б ≥ хл≥бопродукти

Е

Е

Е

Е

               

’л≥б

Е

Е

Е

Е

               

ћакаронн≥ вироби

Е

Е

Е

Е

               

ћТ€со та мТ€сопродукти

Е

Е

Е

Е

               

–иба та продукти з риби

Е

Е

Е

Е

               

ћолоко, сир та €йц€

Е

Е

Е

Е

               

ћолоко

Е

Е

Е

Е

               

—ир ≥ мТ€кий сир (творог)

Е

Е

Е

Е

               

яйц€

Е

Е

Е

Е

               

ќл≥€ та жири

Е

Е

Е

Е

               

ћасло

Е

Е

Е

Е

               

ќл≥€ сон€шникова

Е

Е

Е

Е

               

≤нш≥ њст≥вн≥ тваринн≥ жири

Е

Е

Е

Е

               

‘рукти

Е

Е

Е

Е

               

ќвоч≥

Е

Е

Е

Е

               

÷укор

Е

Е

Е

Е

               

Ѕезалкогольн≥ напоњ

Е

Е

Е

Е

               

јлкогольн≥ напоњ, тютюнов≥ вироби

100,8

 102,0

102,9

104,0

               

јлкогольн≥ напоњ

Е

Е

Е

Е

               

“ютюнов≥ вироби

Е

Е

Е

Е

               

ќд€г ≥ взутт€

94,8

 91,7

103,8

104,3

               

ќд€г

Е

Е

Е

Е

               

¬зутт€

Е

Е

Е

Е

               

∆итло, вода, електроенерг≥€, газ та ≥нш≥ види палива

100,0

100,0 

100,0

100,0

               

‘актична плата за житло (оренда житла)

Е

Е

Е

Е

               

”триманн€ та ремонт житла

Е

Е

Е

Е

               

¬одопостачанн€

Е

Е

Е

Е

               

ѕрибиранн€ см≥тт€

Е

Е

Е

Е

               

 анал≥зац≥€

Е

Е

Е

Е

               

ѕослуги з управл≥нн€ багатоквартирними будинками

Е

Е

Е

Е

               

≈лектроенерг≥€

Е

Е

Е

Е

               

ѕриродний газ

Е

Е

Е

Е

               

√ар€ча вода, опаленн€

Е

Е

Е

Е

               

ѕредмети домашнього вжитку, побутова техн≥ка та поточне утриманн€ житла

100,7

101,4

102,0

101,9

               

ћебл≥ та предмети обстановки, килими та ≥нш≥ види покритт≥в дл€ п≥длоги

Е

Е

Е

Е

               

ƒомашн≥й текстиль

Е

Е

Е

Е

               

ѕобутова техн≥ка

Е

Е

Е

Е

               

ќхорона здоровТ€

101,2

 102,0

102,5

103,6

               

‘армацевтична продукц≥€, медичн≥ товари та обладнанн€

Е

Е

Е

Е

               

јмбулаторн≥ послуги

Е

Е

Е

Е

               

“ранспорт

100,0

98,2 

97,3

96,7

               

 уп≥вл€ транспортних засоб≥в

Е

 Е

Е

Е

               

ѕаливо та мастила

Е

Е

Е

Е

               

“ранспортн≥ послуги

Е

Е

Е

Е

               

«ал≥зничний пасажирський транспорт

Е

Е

Е

Е

               

јвтодорожн≥й пасажирський транспорт

Е

Е

Е

Е

               

«вТ€зок

101,0

101,2

102,0

101,9

               

“елефонн≥ ≥ телефаксов≥ послуги

Е

Е

Е

Е

               

¬≥дпочинок ≥ культура

100,1

101,0

101,1

100,9

               

јуд≥отехн≥ка, фотоапаратура та обладнанн€ дл€ обробки ≥нформац≥њ

Е

Е

Е

Е

               

ѕослуги в≥дпочинку та культури

Е

Е

Е

Е

               

√азети, книжки та канцел€рськ≥ товари

Е

Е

Е

Е

               

ќсв≥та

100,0

100,0

100,0

100,0

               

ƒошк≥льна та початкова осв≥та

Е

Е

Е

Е

               

—ередн€ осв≥та

Е

 Е

Е

Е

               

¬ища осв≥та

Е

Е

Е

Е

               

–есторани та готел≥

101,7

102,6

103,7

105,2

               

–≥зн≥ товари та послуги

101,7

102,5

103,0

101,4

               

____________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.

 

 рапки (Е) Ц в≥домост≥ в≥дсутн≥.

 

 

 

line_flag