≤ндекси споживчих ц≥н на товари та послуги у 2023 роц≥ 1

(до попереднього м≥с€ц€)

(в≥дсотк≥в)

 

—≥чень

Ћютий

Ѕерезень

 в≥тень

“равень

„ервень

Ћипень

—ерпень

¬ересень

∆овтень

Ћистопад

√рудень

≤ндекс споживчих ц≥н

100,8

100,7

101,5

100,3

               

ѕродукти харчуванн€ та безалкогольн≥ напоњ

101,4

101,5

102,2

100,6

               

ѕродукти харчуванн€

Е

Е

Е Е                

’л≥б ≥ хл≥бопродукти

Е

Е

Е Е                

’л≥б

Е

Е

Е Е                

ћакаронн≥ вироби

Е

Е

Е Е                

ћТ€со та мТ€сопродукти

Е

Е

Е Е                

–иба та продукти з риби

Е

Е

Е  Е                

ћолоко, сир та €йц€

Е

Е

Е Е                

ћолоко

Е

Е

Е Е                

—ир ≥ мТ€кий сир (творог)

Е

Е

Е Е                

яйц€

Е

Е

Е Е                

ќл≥€ та жири

Е

Е

Е Е                

ћасло

Е

Е Е Е                

ќл≥€ сон€шникова

Е

Е Е Е                

≤нш≥ њст≥вн≥ тваринн≥ жири

Е

Е Е Е                

‘рукти

Е

Е Е Е                

ќвоч≥

Е

Е Е Е                

÷укор

Е

Е Е Е                

Ѕезалкогольн≥ напоњ

Е

Е Е Е                

јлкогольн≥ напоњ, тютюнов≥ вироби

100,8

101,2

100,9

101,0

               

јлкогольн≥ напоњ

Е

Е Е Е                

“ютюнов≥ вироби

Е

Е Е Е                

ќд€г ≥ взутт€

94,8

96,7

113,2

100,5

               

ќд€г

Е

Е Е Е                

¬зутт€

Е

Е Е Е                

∆итло, вода, електроенерг≥€, газ та ≥нш≥ види палива

100,0

100,0

100,0

100,0

               

‘актична плата за житло (оренда житла)

Е

Е Е Е                

”триманн€ та ремонт житла

Е

Е Е Е                

¬одопостачанн€

Е

Е Е Е                

ѕрибиранн€ см≥тт€

Е

Е Е Е                

 анал≥зац≥€

Е

Е Е Е                

ѕослуги з управл≥нн€ багатоквартирними будинками

Е

Е Е Е                

≈лектроенерг≥€

Е

Е Е Е                

ѕриродний газ

Е

Е Е Е                

√ар€ча вода, опаленн€

Е

Е Е Е                

ѕредмети домашнього вжитку, побутова техн≥ка та поточне утриманн€ житла

100,7

100,7

100,6

99,9

               

ћебл≥ та предмети обстановки, килими та ≥нш≥ види покритт≥в дл€ п≥длоги

Е

Е Е Е                

ƒомашн≥й текстиль

Е

Е Е Е                

ѕобутова техн≥ка

Е

Е Е Е                

ќхорона здоровТ€

101,2

100,8

100,5

101,1

               

‘армацевтична продукц≥€, медичн≥ товари та обладнанн€

Е

Е Е Е                

јмбулаторн≥ послуги

Е

Е Е Е                

“ранспорт

100,0

98,2

99,1

99,4

               

 уп≥вл€ транспортних засоб≥в

Е

Е Е Е                

ѕаливо та мастила

Е

Е Е Е                

“ранспортн≥ послуги

Е

Е Е Е                

«ал≥зничний пасажирський транспорт

Е

Е Е Е                

јвтодорожн≥й пасажирський транспорт

Е

Е Е Е                

«вТ€зок

101,0

100,2

100,8

99,9

               

“елефонн≥ ≥ телефаксов≥ послуги

Е

Е Е Е                

¬≥дпочинок ≥ культура

100,1

101,0

100,0

99,8

               

јуд≥отехн≥ка, фотоапаратура та обладнанн€ дл€ обробки ≥нформац≥њ

Е

Е Е Е                

ѕослуги в≥дпочинку та культури

Е

Е Е Е                

√азети, книжки та канцел€рськ≥ товари

Е

Е Е Е                

ќсв≥та

100,0

100,0

100,0

100,0

               

ƒошк≥льна та початкова осв≥та

Е

Е Е Е                

—ередн€ осв≥та

Е

Е Е Е                

¬ища осв≥та

Е

Е Е Е                

–есторани та готел≥

101,7

100,9

101,1

101,4

               

–≥зн≥ товари та послуги

101,7

100,8

100,5

98,4

               

____________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.

 

 рапки (Е) Ц в≥домост≥ в≥дсутн≥.

 

 

 

line_flag