≤ндекси споживчих ц≥н на товари та послуги у 2022 роц≥1

(до грудн€ попереднього року)

(в≥дсотк≥в)

 

—≥чень

Ћютий

Ѕерезень

 в≥тень

“равень

„ервень

Ћипень

—ерпень

¬ересень

∆овтень

Ћистопад

√рудень

≤ндекс споживчих ц≥н

101,2

102,3

106,5

109,4

112,2

 

 

 

 

 

 

 

ѕродукти харчуванн€ та безалкогольн≥ напоњ

102,2

104,3

109,9

113,4

116,1

 

 

 

 

 

 

 

ѕродукти харчуванн€

102,3

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

’л≥б ≥ хл≥бопродукти 

101,9

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

’л≥б 

103,2

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ћакаронн≥ вироби 

101,2

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ћТ€со та мТ€сопродукти

101,1

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

–иба та продукти з риби

100,8

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ћолоко, сир та €йц€ 

102,2

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ћолоко

102,8

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

—ир ≥ мТ€кий сир (творог)

101,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

яйц€

103,1

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ќл≥€ та жири 

100,2

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ћасло 

101,5

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ќл≥€ сон€шникова

98,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

≤нш≥ њст≥вн≥ тваринн≥ жири

100,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

‘рукти 

100,3

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ќвоч≥

116,1

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

÷укор

96,5

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

Ѕезалкогольн≥ напоњ

100,3

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

јлкогольн≥ напоњ, тютюнов≥ вироби

100,6

101,1

102,3

107,5

111,9

 

 

 

 

 

 

 

јлкогольн≥ напоњ

100,5

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

“ютюнов≥ вироби

100,7

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ќд€г ≥ взутт€

91,7

88,5

100,2

100,4

100,2

 

 

 

 

 

 

 

ќд€г

92,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

¬зутт€

90,7

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

∆итло, вода, електроенерг≥€, газ та ≥нш≥ види палива

101,1

101,7

102,2

102,7

103,1

 

 

 

 

 

 

 

‘актична плата за житло (оренда житла)

100,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

”триманн€ та ремонт житла

99,9

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

¬одопостачанн€

114,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ѕрибиранн€ см≥тт€

100,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

 анал≥зац≥€

110,1

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ѕослуги з управл≥нн€ багатоквартирними будинками

113,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

≈лектроенерг≥€ 

100,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ѕриродний газ

100,1

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

√ар€ча вода, опаленн€

100,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ѕредмети домашнього вжитку, побутова техн≥ка та поточне утриманн€ житла

100,6

100,9

103,9

108,1

110,0

 

 

 

 

 

 

 

ћебл≥ та предмети обстановки, килими та ≥нш≥ види покритт≥в дл€ п≥длоги

101,5

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ƒомашн≥й текстиль

101,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ѕобутова техн≥ка

100,6

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ќхорона здоровТ€

101,1

102,2

107,9

111,4

110,4

 

 

 

 

 

 

 

‘армацевтична продукц≥€, медичн≥ товари та обладнанн€

100,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

јмбулаторн≥ послуги

104,2

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

“ранспорт

101,7

102,6

107,0

109,7

121,1

 

 

 

 

 

 

 

 уп≥вл€ транспортних засоб≥в

100,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ѕаливо та мастила 

103,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

“ранспортн≥ послуги

101,9

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

«ал≥зничний пасажирський транспорт

103,8

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

јвтодорожн≥й пасажирський транспорт

101,6

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

«вТ€зок

101,2

101,3

102,1

104,1

105,1

 

 

 

 

 

 

 

“елефонн≥ ≥ телефаксов≥ послуги

101,4

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

¬≥дпочинок ≥ культура

99,8

98,9

100,5

103,1

103,4

 

 

 

 

 

 

 

јуд≥отехн≥ка, фотоапаратура та обладнанн€ дл€ обробки ≥нформац≥њ

99,1

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ѕослуги в≥дпочинку та культури

101,3

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

√азети, книжки та канцел€рськ≥ товари

100,3

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

ќсв≥та

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

 

 

 

 

 

 

 

ƒошк≥льна та початкова осв≥та

105,6

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

—ередн€ осв≥та

100,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

¬ища осв≥та

100,0

Е

Е

Е

Е

 

 

 

 

 

 

 

–есторани та готел≥

102,6

102,8

104,9

106,9

110,7

 

 

 

 

 

 

 

–≥зн≥ товари та послуги

100,1

100,4

101,6

100,1

100,5

 

 

 

 

 

 

 

_____________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.

 

 рапки (Е) Ц в≥домост≥ в≥дсутн≥.