БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

25.01.2022

1-послуги (квартальна)

3-торг (квартальна)

1-опт (квартальна)

2-інвестиції (квартальна)

31-авто (квартальна)