БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
















 
 

 

11.10.2021

2К-П (місячна)

2К-С (квартальна)

2К-Б (квартальна)

2К-Т (квартальна)

2К-СП (квартальна)

9-ЗЕЗ (квартальна)

10-зез (квартальна)

13-зез (квартальна)