БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

06.09.2021

1-торг (місячна)

1-опт (місячна)

1-зерно (місячна)

4-мтп (місячна)

1-торг (нафтопродукти) (місячна)

1-П (місячна)

2-етр (місячна)

51-авто (місячна)