БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

05.05.2021

1-торг (місячна)

1-опт (місячна)

24-сг (місячна)

21-заг (місячна)

1-зерно (місячна)

4-мтп (місячна)

1-торг (нафтопродукти)(місячна)

1-П (місячна)

1-ПО (місячна)

2-етр (місячна)

51-авто (місячна)

51-вод (місячна)