БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

20.01.2021

1-нк (річна)

24-(річна)

6-сільрада (річна)

21-заг (річна)

1-риба (річна)

2-ТП (повітря) (річна)