БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

05.01.2021

29-сг (річна)

9-сг (річна)

1-зерно (місячна)

2-етр (місячна)

51-авто (місячна)