БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

15.07.2020

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

1-кб (місячна)

14-ЗЕЗ (квартальна)