БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

08.01.2020

1-ПВ (місячна)

1-ПВ (квартальна)

1-торг (місячна)

1-опт (місячна)

11-заг (квартальна)

13-заг (квартальна)

1-зерно (місячна)

4-мтп (місячна)

1-торг (нафтопродукти) (місячна)

1-П (місячна)

1-кб (місячна)

2-етр (місячна)

51-авто (місячна)

10-зез (квартальна)

13-зез (квартальна)