БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

25.10.2019

2-3 нк (один раз на рік)

Фінансова звітність

1-послуги (квартальна)

3-торг (квартальна)

1-опт (квартальна)

2-інвестиції (квартальна)

51-вант (два рази на рік)

31-авто (квартальна)