БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

21.10.2019

14-зв'язок (квартальна)