БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

10.10.2019

2К-П (квартальна)

2К-П інв (два рази на рік)

2К-С (квартальна)

2К-Б (квартальна)

2К-Т (квартальна)

2К-СП (квартальна)

1-ЕІО (місячна)

9-ЗЕЗ (квартальна)