БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

07.10.2019

1-ПВ (місячна)

1-ПВ (квартальна)

1-субсидії (місячна)

21-заг (місячна)

1-зерно (місячна)

1-кб (місячна)

2-етр (місячна)

51-авто (місячна)

10-зез (квартальна)

13-зез (квартальна)