БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.09.2019

37-сг (місячна)

24-сг (місячна)

1-ціни (газ) (піврічна)

1-ціни (електроенергія) (піврічна)

1-ОТ (один раз на рік)