БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

08.07.2019

1-ПВ (місячна)

1-ПВ (квартальна)

1-кб (місячна)

10-зез (квартальна)

13-зез (квартальна)