БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

17.01.2022
Експрес-випуск

Зовнішня торгівля товарами у січнілистопаді 2021 року
Статистична інформація

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника на 01.01.2022 року

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника на 01.01.2022 року

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника на 01.01.2022 року

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника

Кількість юридичних осіб у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 року