БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

23.11.2021
Статистична інформація

Чисельність населення у січнівересні 2021 року

Формування приросту (скорочення) чисельності населення у січнівересні 2021 року

Кількість живонароджених, померлих по районах у січнівересні 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті у січнівересні 2021 року

Кількість прибулих, вибулих по районах у січнівересні 2021 року