БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

15.11.2021

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у 2020 році

Диференціація життєвого рівня населення у 2020 році

Індекси споживчих цін на товари та послуги у жовтні 2021 року (до по переднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у жовтні 2021 року (до грудня попереднього року)
Інфографіка

Індекс споживчих цін у Луганській області у жовтні 2021 року
Статистичний збірник

Перелік підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності Луганської області за 2020 рік