БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

04.11.2021

Статистична інформація

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січнівересні 2021 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січнівересні 2021 року

Індекси будівельної продукції за видами у січнівересні 2021 року