БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.11.2021

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 жовтня 2021 року

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 202 1 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у вересні 2021 року