БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

01.10.2021

Експрес-випуск

Виробництво будівельної продукції у січнісерпні 2021 року

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 01 вересня 2021 року

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2021 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2021 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2021 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2021 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у серпні 2021 року