БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

05.07.2021
Статистична інформація

Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2020 році

Характеристика домогосподарств у 2020 році

Структура сукупних витрат домогосподарств у 2020 році

Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 2020 році

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах у 2020 році