БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

21.05.2021

Експрес-випуск

Індекс сільськогосподарської продукції у січніквітні 2021 року
Статистична інформація

Чисельність населення у січніберезні 2021 року

Формування приросту (скорочення) чисельності населення у січніберезні 2021 року

Кількість живонароджених, померлих по районах у січніберезні 2021 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січніберезні 2021 року

Кількість прибулих, вибулих по районах за січеньберезень 2021 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січніберезні 2021 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січніберезні 2021 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у I квартал 2021року

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у I квартал 2021року

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (20102020)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (20102020)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (20102020)