БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

05.05.2021

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1квітня 2021року

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у березні 2021 року