БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

06.04.2021
Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січеньлютий 2021 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами за січеньлютий 2021 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва за січеньлютий 2021 року

Індекси будівельної продукції за видами за січеньлютий 2021 року