БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

04.02.2021

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-грудень 2020 року (попередні дані)