БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.02.2021

Експрес-випуск

Виробництво будівельної продукції у січні-грудні 2020р.

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за грудень 2020 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності за грудень 2020 року

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2021 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за грудень 2020 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за грудень 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за грудень 2020 року