БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

26.11.2020

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами активів у січнівересні 2020 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січнівересні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січнівересні 2020 року

Індекс капітальних інвестицій у січнівересні 2020 року

Запаси палива на 1 листопада 2020 року

Використання палива у жовтні 2020 року