БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

11.11.2020

Публікації

Статистичний збірник Перелік підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності Луганської області за 2019 рік