БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

05.11.2020

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнівересні 2020 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січнівересні 2020 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січнівересні 2020 року

Індекси будівельної продукції за видами у січнівересні 2020 року