БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

23.10.2020

Експрес-випуск

Промислове виробництво у січнівересні 2020 року

Статистична інформація

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році

Кількість суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2019 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2019 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2019 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2019 році

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році (остаточні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році (остаточні дані)

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році (остаточні дані)

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році (остаточні дані)

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2019 році (остаточні дані)

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2019 році (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2019 році (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах у 2019 році (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році (остаточні дані)

Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств за видами економічної діяльності у 2019 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2019 році

Роздрібна торгівля у січнівересні 2020 року

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січнівересні 2020 року

Надходження молока на переробні підприємства у січнівересні 2020 року