БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.10.2020

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у серпні 2020 року

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за серпень 2020 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності за серпень 2020 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за серпень 2020 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за серпень 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за серпень 2020 року