БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

07.09.2020

Статистична інформація

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, за січеньлипень 2020 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва за січеньлипень 2020 року

Індекси будівельної продукції за видами за січеньлипень 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січеньлипень 2020 року