БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.09.2020

Експрес-випуск

Виробництво будівельної продукції у січнілипні 2020 року

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за липень 2020 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності за липень 2020 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за липень 2020 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за липень 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за липень 2020 року
Публікація

Статистичний збірник Наукові дослідження та розробки по Луганській області за 20162019 роки

Інфографіка

Заробітна плата у липні 2020 року