БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

03.08.2020

Експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у червні 2020р.

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за червень 2020р.

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності за червень 2020р.

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за червень 2020р.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за червень 2020р.

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за червень 2020р.