БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

31.07.2020

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 липня 2020 року
Публікації

Статистичний збірник Витрати і ресурси домогосподарств Луганської області у 20172019 роках

Інфографіка

Заробітна плата у червні 2020 року