БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

17.07.2020
Статистична інформація

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2019рр.)
Публікації

Статистичний бюлетень Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Луганської області за 2019 рік