БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.06.2020

Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції у січніквітні 2020 року

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 травня 2020 року

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2020 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2020 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2020 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за квітень 2020 року

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2019рр.) (остаточні дані)

Інфографіка

Заробітна плата у квітні 2020 року