БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
















 
 

 

29.05.2020

Статистична інформація

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах у січніберезні 2020 року

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019рр.)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2019 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2019 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2019 році

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019рр.)

Публікації

Статистичний бюлетень Використання добрив і пестицидів під урожай 2019 року у Луганській області