БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

12.05.2020

Статистична інформація

Інноваційна активність промислових підприємств (2007-2019рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007-2019рр.)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007-2019рр.)

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за квітень 2020 року