БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

12.03.2020

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2019 рік (остаточні дані)

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019рр.)

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019рр.)

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019рр.)

Публікації

Статистичний бюлетень Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Луганської області за 2019 рік