БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

06.03.2020

Публікації

Бюлетень Соціально-економічне становище Луганської області за січень 2020 року

Доповідь Про соціально-економічне становище Луганської області за січень 2020 року

Повідомлення Соціально-економічне становище за січень 2020 року

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області за січень 2020 року

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (20022019рр.)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані) у 20102019рр.

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2020 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні 2020 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні 2020 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні 2020 року

Інфографіка

Соціально-економічного становище Луганської області за січень 2020 року

До Міжнародного жіночого дня