БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

04.03.2020

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 лютого 2020 року

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2020 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2020 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2020 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2020 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за січень 2020 року

Інфографіка

Заробітна плата у січні 2020 року