БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

26.02.2020

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами активів за січеньгрудень 2019 року (попередні дані)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січеньгрудень 2019 року (попередні дані)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січеньгрудень 2019 року (попередні дані)

Індекс капітальних інвестицій за січеньгрудень 2019 року

Запаси палива на 01 лютого 2020 року

Використання палива за січень 2020 року