БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

05.02.2020

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2019 рік (попередні дані)